LOTUS-Simulator
Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tworzenie spline'ów
#1
Spline to obiekt, który można umieścić za pomocą edytora map i nadać mu dowolną długość czy krzywiznę. Na przykładzie drogi rowerowej, przyjrzymy się tej czynności krok po kroku.

1. Model 3D

Podstawą każdego spline'a jest zwyczajny obiekt 3D. Podczas umieszczania go na mapie, edytor może go przekształcić: wygiąć, uciąć bądź wydłużyć. Obiekt powinien być zbudowany od punktu 0/0 w kierunku dodatnim osi Y:
[Obrazek: 743-pasted-from-clipboard-png]

Edytor map może dodawać dodatkowe punkty w narożnika spline'a, by zapewnić gładką krzywą. Nie ma potrzebny dodawania dodatkowych punktów.

2. Importowanie spline'a

Następnym krokiem jest uruchomienie Kreatora zawartości (Content-Tool), wybranie opcji obiektów i pojazdów (Objects & Vehicles), następnie stworzenie nowego obiektu (Create new Object) i wybranie jego rodzaju. Wszystkie rodzaje po prawej stronie okienka dotyczą spline'ów, a po lewej - pozostałych obiektów. Każdy rodzaj ma swoje specyficzne właściwości. Z racji faktu, że chcemy zaimportować prostą ścieżkę rowerową wybieramy spline nawierzchniowy (Surface spline). Warto zaznaczyć, że spline standardowy (Standard spline) dotyczy obiektów stojących, np. ogrodzenie czy mur, a spline znakowania (Marking spline) dotyczy np. pasów czy znaków poziomych na drodze.

W dalszym kroku wybieramy kategorię "ważności" obiektu, gdzie kategoria 1 to obiekty najważniejsze i dokładnie widoczne podczas przejazdu po mapie, a kategoria 3 to drobne, najmniej znaczące obiekty. W tym przypadku wybieramy kategorię 1.

Teraz wybieramy kategorię i subkategorię tematyczną obiektu. W podanym przykładzie najlepszym wyborem będzie zaznaczenie kategorii ulic i ruchu ulicznego (Streets and traffic) i subkategorii ulic i chodników (Streets and pavement elements). Wybieramy też najbardziej odpowiedni region.

Po wykonaniu powyższych czynności uruchomi się główne okno narzędzia obiektów i pojazdów. Możemy tu zaimportować obiekt:
[Obrazek: 744-pasted-from-clipboard-png]

Narzędzie wyświetla podgląd zgodny z tym, jak spline będzie wyglądał w edytorze map. W tym momencie można zapisać i wyeksportować model, na przykład za pomocą przycisku Go!.

3. Edytowanie właściwości spline'a

3.1 Siatki i materiały

Zasadniczo siatki i materiały można edytować w ten sam sposób jak w przypadku innych obiektów. Jedynym wyjątkiem jest to, że domyślnie wybranie siatki w oknie podglądu nie jest możliwe. Można wtedy zaznaczyć odpowiednią opcję po prawej stronie ekranu.

Istnieje kilka ustawień siatki, które nie mają wpływu na spliny. Przykładami są ograniczenia widoczności, zmienna widoczności (VisibilityVariable), interakcje myszy i okluzja wierzchołków (Vertex-Ambient-Occlusion).

3.2 Atrybuty spline'a

Po lewej stronie jedną z sekcji jest sekcja Spline. Znajduje się tam przycisk przeglądu atrybutów spline'a (Preview spline prop.). Po jego naciśnięciu wyświetli się okno, gdzie można edytować poszczególne atrybuty spline'a. Przykładowo, można zmienić promień i długość:
[Obrazek: 745-pasted-from-clipboard-png]

3.3 Specyficzne właściwości spline'a

Istnieje kilka specjalnych właściwości. Można je znaleźć w sekcji ustawień ogólnych (General settings) pod przyciskiem właściwości obiektu (Object Properties). Pamiętaj, że po zmianie tych właściwości, powinieneś kliknąć na przycisk Preview spline prop., o którym była mowa wcześniej.

3.3.1 Długość jednostkowa (Length of a unit)

W trakcie importu, narzędzie kreatora zawartości mierzy długość obiektu 3D i przechowuję tę wartość w tym miejscu. W tym przykładzie jest to 5m. Ta wartość określa w jakich odstępach umieszczać obiekt, by zachować jego ciągłość. W celach testowych możesz zmienić tę wartość na 6m:
[Obrazek: 746-pasted-from-clipboard-png]

3.3.2 Dozwolony podział (Allowed SplitCount / StepCount)

Aby zademonstrować działanie, na spline umieszczono specyficzną teksturę:
[Obrazek: 747-pasted-from-clipboard-png]

Parametr przyjmuje jedynie wartości -1, 0 i liczby całkowite dodatnie. Spójrzmy na przykłady:

-1: Rozciągnięcie:
[Obrazek: 748-pasted-from-clipboard-png]

0: Brak rozciągania, powtarzanie i ucinanie:
[Obrazek: 749-pasted-from-clipboard-png]

1: Powtarzanie całości (bez ucinania, z rozciąganiem lub ścieśnianiem):
[Obrazek: 751-pasted-from-clipboard-png][Obrazek: 752-pasted-from-clipboard-png][Obrazek: 753-pasted-from-clipboard-png]

2: Powtarzanie z ucięciem do połówek (z rozciąganiem lub ścieśnianiem):
[Obrazek: 754-pasted-from-clipboard-png]

3, 4, 5...: Powtarzanie z ucinaniem (z rozciąganiem lub ścieśnianiem) odpowiednio do 1/3, 2/3, 1 || 1/4, 2/4, 3/4, 1 itd. Przykład ustawienia na 4:
[Obrazek: 757-pasted-from-clipboard-png][Obrazek: 758-pasted-from-clipboard-png]

Źródło: https://www.lotus-simulator.de/
Tłumaczenie autorskie.

Sygnatura


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości